Struktura Właścicielska

Jedynym wspólnikiem Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. jest Gmina Bytom.

Gmina Bytom posiada 100 % udziałów, tj. 22 845 po 500 zł. każdy, w kapitale zakładowym wynoszącym 11.422.500,00 zł.

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki
Data publikacji: 23 stycznia 2019, Data modyfikacji: 20 lutego 2019
Opublikowane przez: Administrator ZBM, Zmodyfikowane przez: Administrator ZBM