ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Struktura Właścicielska

Jedynym wspólnikiem ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Gmina Bytom. Gmina Bytom posiada 100% udziałów, tj. 51.474 po 1.000,00 zł każdy, w kapitale zakładowym wynoszącym 51.474.000,00 zł.

Organami Spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry