ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Aktualnie znajdujesz się na:

Status Prawny

Spółka ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia na podstawie art. 498 i nast. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, przez Zarządy następujących Spółek:

  1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres Rynek 21/3, 41-902 Bytom, kapitał zakładowy 44 386 000,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285725.
  2. Zakład Budynków Miejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, adres ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom, kapitał zakładowy 11 422 500,00 zł, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000062487;

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o. powstał na podstawie Uchwały Nr III/N/203/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 1999 roku aktu założycielskiego z dnia 11 sierpnia 1999 roku Rep. „A” nr 12982/99.
Pierwszego wpisu do Rejestru Handlowego RHB 16831 dokonano dnia 23 września 1999 roku. Z dniem 01 stycznia 2001 roku rejestr handlowy został zamknięty i wraz z powołaniem do życia Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w przedmiotowym Rejestrze pod nr 0000062487. Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.             

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. powołana zostało w czerwcu 2007 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry