ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomos/archiwum/21040,MIESZKANIE-ZA-REMONT-III-EDYCJA.html
20.07.2024, 20:20

MIESZKANIE ZA REMONT III EDYCJA

 

ZBM – TBS Sp. z o.o. w Bytomiu ogłasza nabór wniosków w ramach programu

MIESZKANIE ZA REMONT”

ZBM – TBS Sp. z o.o. w Bytomiu ogłasza nabór wniosków o przydział niżej wymienionych lokali mieszkalnych do remontu:

Cybisa 8a/ 28 o powierzchni 37,70 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC, IV piętro,
Siemianowicka 66/7 o powierzchni 66,30 m2, składające się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, WC, łazienki, II piętro.


Program umożliwia przydział mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji i zawarcia umowy remontowej oraz po wykonaniu remontu gwarancję zawarcia umowy najmu. Wkład partycypacyjny obniżony został do poziomu w przedziale 1-5% wartości odtworzeniowej lokalu. Remont przeprowadza przyszły Najemca oraz pokrywa wszelkie koszty z tym związane.

Zakres prac koniecznych do wykonania w poszczególnych lokalach określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Miejsce pobrania wniosku, regulaminu oraz wzoru umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego:

Wniosek, regulamin, oświadczenia oraz wzór umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego dostępne są na stronie bip.zbm.bytom.pl. Dokumenty można również pobrać w formie papierowej w godzinach pracy w siedzibie ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 2a (pokój 211).

Wykaz dokumentów, które winny być dołączone do wniosku:

Do wniosku powinny być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa
w regulaminie programu „MIESZKANIE ZA REMONT”.

Termin składania wniosków: do 31.08.2023r.  

Miejsce składania wniosków: ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom p. 211

Termin i miejsce ogłoszenia listy osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone:

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Spółki i zawierać będą informację o lokalu, którego postępowanie dotyczyło oraz dwie pierwsze litery imienia   i nazwiska a także trzy ostatnie cyfry nr telefonu wnioskodawcy, którego wniosek rozpatrzony został pozytywnie.

Termin zawarcia umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego: 5 dni roboczych od dnia upływu okresu publikacji listy lub rozpatrzenia przez Komisję zgłoszonych uwag.

 

Metadane

Data publikacji : 19.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roland Cynarski dział: DBS
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony