ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

MIESZKANIE ZA REMONT

ZBM – TBS Sp. z o.o. w Bytomiu ogłasza nabór wniosków w ramach programu

„MIESZKANIE ZA REMONT”

ZBM – TBS Sp. z o.o. w Bytomiu ogłasza nabór wniosków o przydział niżej wymienionych lokali mieszkalnych do remontu:

Chełmońskiego 20/11 o powierzchni 47,85 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, parter
Cybisa 6/13 o powierzchni 41,40 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, IV piętro, 
Cybisa 8/15 o powierzchni 53,60 m2, składające się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, IV piętro, 
Cybisa 8/ 29 o powierzchni 36,00 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, IV piętro, 
Siemianowicka 66/7 o powierzchni 66,30 m2, składające się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc, łazienki, II piętro,
Gwarecka 24a/1 o powierzchni 43,57 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc, parter.

Program umożliwia przydział mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji i zawarcia umowy remontowej oraz po wykonaniu remontu gwarancję zawarcia umowy najmu. Wkład partycypacyjny obniżony został do poziomu w przedziale 1-5% wartości odtworzeniowej lokalu. Remont przeprowadza przyszły Najemca oraz pokrywa wszelkie koszty z tym związane.

Zakres prac koniecznych do wykonania w poszczególnych lokalach określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Miejsce pobrania wniosku, regulaminu oraz wzoru umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego:

Wniosek, regulamin, oświadczenia oraz wzór umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego dostępne są na stronie bip.zbm.bytom.pl. Dokumenty można również pobrać w formie papierowej
w godzinach pracy w siedzibie ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 2a (pokój 211).

Wykaz dokumentów, które winny być dołączone do wniosku:

Do wniosku powinny być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty, o których mowa
w regulaminie programu „MIESZKANIE ZA REMONT”.

Termin składania wniosków: 18.11.2022 r.

Miejsce składania wniosków: ZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom

Termin i miejsce ogłoszenia listy osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone:

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie internetowej Spółki do dnia 30.11.2022 r. i zawierać będą informację o lokalu, którego postępowanie dotyczyło oraz indywidualnym numerze wniosku przypisanym Uczestnikowi, którego wniosek rozpatrzony został pozytywnie.

Termin zawarcia umowy o wykonanie remontu lokalu mieszkalnego: 5 dni roboczych od dnia upływu okresu publikacji listy lub rozpatrzenia przez Komisję zgłoszonych uwag.

Metadane

Data publikacji : 17.10.2022
Data modyfikacji : 20.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Michel, Izabela Kosok
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kwaśniewski
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony

do góry