ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/kapital-zakladowy/15476,Kapital-Zakladowy.html
2023-05-31, 02:28

Kapitał Zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 54.815.000,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Data modyfikacji : 01.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kwaśniewski

Opcje strony