ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego

https://bip.zbm.bytom.pl/zbm/kapital-zakladowy/15476,Kapital-Zakladowy.html
2021-12-08, 04:43

Kapitał Zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 51.474.000,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony