Status Prawny

Spółka Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. została utworzona na podstawie Uchwały Nr III/N/203/99 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 lipca 1999 roku aktu założycielskiego z dnia 11 sierpnia 1999 roku Rep. „A” nr 12982/99.

Pierwszego wpisu do Rejestru Handlowego RHB 16831 dokonano dnia 23 września 1999 roku. Z dniem 01 stycznia 2001 roku rejestr handlowy został zamknięty i wraz z powołaniem do życia Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w przedmiotowym Rejestrze pod nr 0000062487. Organem prowadzącym rejestr jest Sąd Rejonowy Katowice – Wschód       w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Data publikacji: 23 stycznia 2019, Data modyfikacji: 24 października 2019
Opublikowane przez: Administrator ZBM, Zmodyfikowane przez: Administrator ZBM